Állattartó telepek korszerűsítése 2021

ÁLLATTARTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

VP2-4.1.1.9-21

A támogatás célja az állattenyésztési ágazat állattartó telepeinek megújítása. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

Következő beadási időszakok:

 • Harmadik szakasz: 2021. június 25.- 2021. július 8.
 • Negyedik szakasz: 2021. július 9.- 2021. július 22.

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes üzleti évében (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ban alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

>> STÉ kalkulátor <<

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább felének rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

Támogatható tevékenységek

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztés, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület: Baromfitartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet:
  • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése).
  • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).
  • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközi és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.
Névtelen másolata
sertés
2. célterület: A sertéstartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet:
  • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés-. és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása).
  • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).
  • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközi és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
3. célterület: A szarvasmarhatartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet:
  • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása és fejlesztése).
  • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, etetőút kialakítása, férőhely kiépítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).
  • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközi és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda).
  • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).
szarvasmarha
juh
4. célterület: A juh és kecsketartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet:
  • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése).
  • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).
  • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközi és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása).
  • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).
5. célterület: Az egyéb állattartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet:
  • A célterület keretében lőfélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.
  • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása).
  • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló-, mézház-, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).
  • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközi és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
  • Kizárólag lótartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).
egyéb
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
  • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
  • Világítási rendszerek korszerűsítése
  • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése és energiatakarékos berendezések beszerzése
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó
telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes
  kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és
  hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes
  rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

A támogatás várható keretösszege: 30 milliárd Ft

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés),
  • Mérnöki feladatok,
  • Projektmenedzsment,
  • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét,
  • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását,
  • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása,
  • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése,
  • A szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pl.: hígtrágya injektáló),
  • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.
Nem támogatható tevékenységek:

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

  • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek,
  • Új állattartó telep létesítése (zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházás nem támogatott),
  • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia (hígtrágya elvezetést, trágyaszállítást szolgáló csatorna, csőrendszer, akna, hígtrágya fázisbontó berendezés stb.) építése, kialakítása,
  • Folyékony bioüzemanyag előállítása.

Igénylehető támogatás: akár 100 millió Ft

Támogatási intenzitás: 40-70%

A támogatás mértéke, összege:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – keretösszege: 21 Mrd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 6 Mrd Ft.

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 3 Mrd Ft.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti
fókuszterületi megosztás szerint 30 Mrd Ft.

Beadási határidő:

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely több célterületre is vonatkozhat. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőég.

  • Első szakasz: 2021. május 28.- 2021. június 10.
  • Második szakasz: 2021. június 11.- 2021. június 24.
  • Harmadik szakasz: 2021. június 25.- 2021. július 8.
  • Negyedik szakasz: 2021. július 9.- 2021. július 22.

Ebben az időszakban az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra.

Felkeltette az érdeklődését a pályázat?

Igényeljen napelemes rendszert most!

logo original

Érdeklődjön lehetőségeiről Nálunk, ne felejtse el kitölteni kalkulátorunkat!

>> Kalkulátor <<