Megújuló energia pályázat

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Meghosszabbítva: 2020. szeptember 15. 10.00-ig!

A felhívás célja:

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Küldje el elérhetőségét és visszahívjuk!

RÉSZLETEK

Rendelkezésre álló összeg: 32 milliárd forint

Támogatási összeg: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás mértéke: maximum 55%

Támogatható kérelmek száma: 320-20000 db

Előleg: 25%, legfeljebb 25 millió Ft

Önerő: 45%

10464187_676704569066762_5867038656901148484_n
DSC_0019

Támogatást igénylők köre:

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások amelyek:

 1. a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel,
 2. b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
 3. c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, egyéni vállalkozók vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Önállóan támogatható tevékenységek

A.) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésbe érintett épület használati melegvíz (továbbiakban: HMV) igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

B.) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Hőszigetelés
 • Nyílászárócsere
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

 • Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább kétszintnyi javulás.

Fenykep0026

Elszámolható költségek köre: Beruházási költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

 • építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: felújítás, beüzemelési költségek
 • építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Például: meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása, stb.

 

 

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelmek benyújtására:  Meghosszabbítva: 2020. szeptember 15. 10.00-ig!

 

Töltse le a pályázatot »» GINOP-4.1.4-19_Felhivas-2 ««. Módosítás innen töltheti le