Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel (Kódszám: GINOP-8.4.1/A-17; VEKOP-5.2.1-17)

Nulla százalékos kamattal elérhető hitelből javíthatja lakása energiahatékonyságát!
A lakosság körében természetes személyek, továbbá társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetnek visszatérítendő támogatást lakóingatlanuk energia megtakarítást eredményező korszerűsítésére.

A 2014 – 2020 közötti programozási időszakban meghirdetésre kerülő közvetített EU forrású hitelprogramok keretében a visszatérítendő támogatások részeként nyújtott kamatmentes hitelek.

Az igénybe vehető Hitelprogram egyedi célkitűzése lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Hitelfelvevők:

 • Természetes személy esetében olyan, magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
 • Társasházak, lakásszövetkezetek esetében olyan társasházként működő lakóépület /lakásszövetkezet által fenntartott lakóépület, ahol kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)- tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
  - tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinekösszege eléri vagy meghaladja az összes

  - önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
  - önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei
  összegének 70%-át.

A Hitelprogram előnyei:

 • fix 0% kamat a teljes futamidő alatt,
 • forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül,
 • futamidő maximum 20 év

Finanszírozható hitelcél:

Energia-hatékonyság javítására vonatkozó önállóan támogatható tevékenységek:

 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó szerkezetek hőszigetelése;
 • nyílászárónak minősülő szerkezetek cseréje;
 • fűtési vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére
  (a kéménytechnikai fejlesztések elvégzése csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható);
 • hő-visszanyerő (VRF) hűtési rendszer kiépítése

Csak más önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható:

 • meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása;
 • árnyékoló, árnyékvető szerkezetek beépítése.

Megújuló energia felhasználására vonatkozó önállóan támogatható tevékenységek:

 • napkollektoros rendszer telepítése (használati melegvíz);
 • napelemes rendszer telepítése (kizárólag saját ellátáshoz);
 • brikett, pellet, fa-apríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazásra (fűtésre/hűtésre/ használati melegvíz termelésre, fűtésrásegítésre).

Társasházak és lakásszövetkezetek esetén a fenti hitelcélokon túl még finanszírozható:

 • meglévő központi szellőző- ás hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre;
 • az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése vagy cseréje.

Legfontosabb kondíciók:

 • hitel összege: o magánszemélyek esetén 500 000 – 10 000 000 Ft

  o társasházak/lakásszövetkezetek esetén lakásonként 500 000 – 7 000 000 Ft;

 • hitel devizaneme: HUF;
 • rendelkezésre tartási idő: maximum 18 hónap;
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap;
 • saját forrás: önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
 • törlesztés: havonta egyenlő mértékben, minden hónap 10. napján.
 • futamidő: maximum 20 év

Hiteldíjak:

 • Kamat: 0%
 • Kezelési költség: nem kerül felszámításra,
 • Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra,
 • Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra,
 • Késedelmi kamat: Ptk. 2013. évi V. törvény 6:48. §-ában meghatározott mértékű
 • Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra.

A program keretében hitelszerződés megkötésére a Hitelprogram keretösszegéig kerülhet sor.

Ne maradjon le erről a lehetőségről, kérjen visszahívást az űrlap kitöltésével! 

  A Küldés gomb megnyomásával hozzájárul, hogy a Solargroup Energy Kft. a megadott személyes adatait megkeresés céljából (telefon, e-mail) az adatkezelési tájékoztató alapján kezelje.