SolarGroup Romania RO
solargroup logo

1 MW – Szalaszend