SolarGroup Romania RO
solargroup logo

Háztartási méretű kiserőmű

HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ

Napjainkban kisebb befektetéssel saját talajra telepített kiserőművet építhetünk, melynek energiatermelése nem csak a magunk szükségleteit elégítheti ki, hanem még hasznot is hozhat számunkra!

Kiserőmű előnyei

 
 • gyors megtérülés
 • kiváló befektetés
 • környezetbarát energia
 • a Nap mindig süt, kiserőművel bárhol képesek vagyunk áramot termelni.
háztartási méretű kiserőmű

Bevétel termelő lehetőséget keres? Kérjen visszahívást, az alábbi űrlap elküldésével!

Ajánlatkérés vállalkozásoknak

Zöld energia a jövőnk !

Mi minősül háztartási méretű kiserőműnek?

A jelenlegi szabályozás értelmében, az a kisfeszültségű hálózatra kapcsolódó erőmű, amely 50 kVA-nál nem nagyobb teljesítőképességű, tehát a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t (kilovoltampert).
A 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása vezette be magát a háztartási méretű kiserőmű fogalmat, ami 2008. január 1.-től lépett érvénybe.

Ki létesíthet háztartási kiserőművet?

Napelemes kiserőművek létesítője nem csak lakossági ügyfél lehet, hanem vállalkozás vagy akár önkormányzat is. Figyelembe kell venni azonban a létesítési szabályzókat, vagyis a megadott teljesítményhatárt és a csatlakozási pont feszültségszintjét.

Változás történt a korábbi szabályzatok kapcsán, ugyanis 2020.04.30. óta a 2,5 kVA feletti HMKE igénybejelentés csakis háromfázisú csatlakoztatással lehetséges. Az egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra. A több inverterből kialakított 3 fázisú kiserőmű esetén a fázisszimmetria max. 2,5 kVA lehet.

háztartási méretű kiserőmű

HMKE engedélyeztetési feltételek, tudnivalók.

Az 500 kW-os kiserőművek telepítéséhez a Kormányhivatal Mérésügyi és Biztonsági Hatóság építési engedélyének beszerzése szükséges. Ezen kívül engedélyt kell kérni a közhálózatra való csatlakozáshoz is. Az engedélyezési folyamat senki ne riasszon vissza a telepítéstől, hiszen az 500 kW-os kiserőmű működtetésével évi kb. 500-600 ezer kWh termelés érhető el. Az így megtermelt áramot érdemes helyben elfogyasztani. Ekkora mennyiségű áramtermelésnél a túltermelést nem raktározhatjuk későbbi fogyasztásig. Néhány áramkereskedő vállalja egyedi megállapodás keretén belül, hogy a túltermelést beszámolja. Más lehetőségünk is van a felesleges áram felhasználására, mégpedig a tovább értékesítés. A megújulókra érvényes kötelező átvételi (KÁT) rendszer biztosítja számunkra a folyamat működését.

Abban az esetben lehetséges a villamos energia hálózatba táplálása, ha a felhasználó a betáplálásra hatályos hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel rendelkezik. 

Az 500 kW-os kiserőmű által használt napelem panelek elhelyezése egy tetőfelületen lehetetlen, hiszen a napelem rendszer felszerelésére minimum 1 ha terület szükséges, így a megoldás a talajra telepített kiserőmű létrehozása. A telepítés során több dologra is figyelnünk kell. Többek között fontos, hogy a villámcsapás elleni védelem megfelelő legyen. A talajra telepített kiserőművek esetében a környező tárgyak árnyékolására és a napelem panelek közötti szabad terület megállapítására is gondot kell fordítani. Ellenkező esetben nem tudjuk maximálisan kihasználni 500 kW-os kiserőművünk teljesítményét.

Az elérhető rendszerek, márkák kapcsán elengedhetetlen az előzetes alapos tájékozódás, a hosszú távú befektetés sikerének érdekében. Cégünk, mint HMKE létesítéssel foglalkozó vállalkozás, segítünk a folyamat elindításában és persze a tervezés és kivitelezés teljes ideje alatt együttműködésünket biztosítjuk!

Legyen vállalkozásának is napelem rendszere!

HMKE
kiserőmű építése
napelemes kiserőművek talajra

A hálózathoz való csatlakozás pontos feltételeiről a helyi illetékes áramhálózati elosztónál kell érdeklődni!

MVM esetén: https://mvmhalozat.hu/aram/oldalak/29650

Opus Titász esetén: https://www.opustitasz.hu/ugyfelek/napelem-bekapcsolas/kiseromuvek


Legtöbb ügyfelünk MVM terület alá tartozik, így azt az alábbiakban részletezzük. A

mindenkor aktuális feltételek a fenti linken érhetők el.

 
 1. IGÉNYBEJELENTÉS
  Minden igény egyedi, ennek megfelelően egyedileg vizsgálják meg a csatlakozáshoz való feltételeket az írásos igénybejelentés alapján. Ez beérkezési sorrendben történik és az sem mindegy, hogy a bejelentő vétett-e hibát a kitöltésben, mert ilyenkor javítani szükséges, ami plusz időt igényel. A 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet alapján a kiserőművek
  igénybejelentésére vonatkozó tájékoztató elkészítéséért külön díjat kell fizetni. Ennek összege 2022. július 1-jétől 143 832,- Ft + 27 % ÁFA.
  Az igénybejelentésben szereplő címre kiállított számlát kérésre e-mailben is megküldi a szolgáltató.
 2. AJÁNLAT (MGT)
  Az igénybejelentéshez mérten a szolgáltató megvizsgálja a közcélú hálózatra történő csatlakozás műszaki feltételeit, amivel együtt megadásra kerülnek az esetlegesen szükségszerű hálózati és alállomási beavatkozások, valamint a csatlakozási pont helye, annak kiépítésének feltételei többek között megjelöli, hogy kell-e megvalósíthatósági tanulmány.
 3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY
  A megvalósítási tanulmány elkészítésére a 120 kV-os hálózathoz történő csatlakozásnál, illetve az ennél nagyobb feszültségszintre történő csatlakozásnál mindenképp szükség van. A tanulmányt be kell nyújtani a szolgáltatónak jóváhagyásra.
 4. SZÁNDÉKNYILATKOZAT
  Az ajánlat elfogadására – ha szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány, annak elkészültét követően – a beruházónak Szándéknyilatkozatot kell küldeni. Ebben kerül bemutatásra a tervezett erőmű kialakítása, a tervezett csatlakozási pont és a termelői vezeték nyomvonala. A részletes csatlakozási feltételeket az ajánlatot elfogadó nyilatkozat és a Szándéknyilatkozat alapján határozza meg az MVM Démász Áramhálózati Kft.
 5. RÉSZLETES CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEK
  A szolgáltató a részletes csatlakozási feltételeket tartalmazó levelet (MGT) nyújt át, mely a közcélú hálózatot érintő beavatkozások leírását tartalmazza. Ez alapján lehet megkezdeni a tervezési feladatokat, illetve ezen a ponton határozzák meg az alállomási beavatkozásokat és a kiserőmű tervezésének kialakításának feltételeit.
 6. CSATLAKOZÁSI TERV KÉSZÍTÉSE
  A tervet és annak egyes fejezeteit kizárólag olyan tervező készítheti el, aki szerepel a mérnökkamarai jegyzékben és az adott berendezés típusra rendelkezik jogosítvánnyal. A különböző fejezeteket egy összefüggő dokumentumként kell átadni jóváhagyásra az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére, melyhez csatolni kell a dokumentációhoz csatolt előlapot is.
 7. CSATLAKOZÁSI TERV JÓVÁHAGYÁSA
  A csatlakozási tervet értelemszerűen a szolgáltatónak be kell mutatni jóváhagyásra, mely ha nem felel meg az elvárásoknak, akkor még lehet pontosítani. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 120 kV-os csatlakozáshoz a MAVIR Zrt. jóváhagyása kell. Csatlakozási helyre vonatkozó csatlakozási terv felülvizsgálatáért az 52/2013 (IX.13.) NFM rendelet értelmében külön díj kérhető. Ennek pontos összegét az csatlakozási terv felülvizsgálatra történő benyújtásakor érvényes Elosztói Üzletszabályzat M2. számú mellékletének 8.2 pontja tartalmazza.
 8. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
  A beruházónak a következő dokumentumok benyújtásával kell számolnia: jóváhagyott csatlakozási terv és 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
 9. KÖZCÉLÚ HÁLÓZATI ELEMEKRE VONATKOZÓ KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE
  A szolgáltatóval megállapodásban lévő partnerrel kell szerződni, melynek listáját a Hálózati Csatlakozási Szerződést küldő levélhez csatolják. Mielőtt megkezdődne a tervezés, a tervezési feladatleírást a szolgáltató társaságtól kell kérni a szintén mellékelt megbízólevelekkel.
 10. KÖZCÉLÚ HÁLÓZATI ELEMEK KIVITELEZÉSE
  Forrásátadás-átvételi megállapodás keretein belül a társaság végzi el a kivitelezéseket. A megállapodást kezdeményezni az ügyfélnek kell a Csatlakozási Irodához történő kitöltött és aláírt megrendelő példánnyal. A közcélú középfeszültségű hálózati beavatkozásról és az alállomási munkáról szóló kiviteli terveket is ekkor kell benyújtani. Ha a dokumentációt beadtuk, mennyi időt kell várni az MVM-nél a kivitelezésre? A beérkezéstől kb. 4 hónappal kell számolni.
 11. ÜZEMBE HELYEZÉS
  Amennyiben minden dokumentáció sikeresen célba ért és a műszaki átadás-átvétel is megvalósulhat, akkor elkezdődhet az üzembe helyezés. A kezdéshez rendelkezni kell az MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel kötött Üzemviteli Megállapodással, Hálózathasználati Szerződéssel, üzembe helyezett elszámolási méréssel és beavatkozási lappal, de ezen túl szükség lesz Üzembe helyezési jegyzőkönyvre, Kereskedelmi szerződésre és Mérlegkör Tagsági Megállapodásra. A szolgáltatónak meghívót kell küldeni az üzembe helyezésre ezután ellenőrzik a védelmi beállításokat, távműködtetést, elszámolási mérést és a telemechanikai összeköttetést. Minden engedélynek meg kell lennie ahhoz, hogy végre üzembe lehessen helyezni a kiserőművet – a további dokumentumokról, hozzájárulásokról és engedélyekről is gondoskodni kell, ha a fentieken kívül szükség van rá.


MVM Hálózat igénybejelentés – háztartási méretű kiserőmű ügyintézés folyamata

A naperőmű építés Magyarországon első ránézésre hosszadalmas folyamatnak tűnik, ám az aktuális adatok azt mutatják, hogy nincs lehetetlen, érdemes belevágni. Nyilván nem fog egyik napról a másikra felépülni, hiszen az engedélyeztetése is több lépésből áll, míg az üzembe helyezésre kerül a sor a háztartási méretű kiserőművek esetében, ám nagymértékben csökkenthető általa az éves fogyasztás, úgyhogy megéri a dolog után menni. Széles körű szolgáltatások elérhetők már a napelemes cégek által. Az előző sorokban azt mutattuk be röviden, hogy milyen folyamatokon, keresztül történik a bejelentés, míg végül a felhasználó a jogszabályok szerint csatlakozik az ügyintézést követően. A szolgáltatók ügyfélszolgálat által is állnak rendelkezésre, ha elakadt az ügyintézésben. Az ezzel kapcsolatos elérhetőségek, szükséges nyilatkozat változatok (jogi személyeknek, magánszemélyeknek) mind megtalálhatóak az áramszolgáltatói honlapokon, ezzel együtt az alkalmazható termelő berendezések listája is elérhető szolgáltatónként ugyanott.

Kínálatunkban számos olyan inverter elérhető, ami a HMKE engedélyezett típusok listáján szerepel!

A háztartási méretű kiserőművek alkalmazása egyre elterjedtebb az energiatermelés területén. Az alkalmazott rendszerek általános szerződési feltételek mellett működnek, így biztosítva a felhasználók számára a biztonságos és hatékony energiatermelést. Az ilyen rendszerek elosztói szabályzatok szerint működnek, amelyek lehetővé teszik az energiatermelés és elosztás egységességét.

A felhasználási hely szerint illetékes áramhálózati elosztónál kötelező a bejelentése, itt kell érdeklődni ezeknek az erőműveknek a telepítési feltételeiről, rendszerhasználati díjakról, stb.

Fontos, hogy ezen kiserőművek tervezése és működtetése során megfelelő információkhoz jussunk, amelyeket a rendszerhasználati szabályzatok és a műszaki gazdasági tájékoztatók nyújtanak. Mint az efféle kiserőmű rendszerek tervezői és kereskedői, elérhetőségeink által állunk rendelkezésre, hogy segítsenek a rendszer igénylése és telepítése során. Az ilyen rendszerek működtetése gyakran integrált irányítási rendszerek segítségével történik, amelyek lehetővé teszik az energiatermelés és felhasználás hatékonyabb szabályozását. A rendszerek teljesítményét online ügyfélszolgálat felületén keresztül is figyelemmel lehet kísérni.

A megújuló energiát termelő kiserőművek egyre fontosabb szerepet töltenek be a villamosenergia területén, hiszen hozzájárulnak a fenntartható energiatermeléshez. A rendszerek kapcsán gyakran felmerülő kérdésekre válaszokat kaphat a szolgáltató honlapján a gyakran ismételt kérdések között vagy tájékozódhat az oldalunkon rendelkezésre álló információk alapján is. Amennyiben kérdése van, bizalommal fordulhat hozzánk!

A kiserőművek tervezése és üzemeltetése nélkülözhetetlen a fenntartható villamosenergia-termelés terén. Ehhez azonban fontos, hogy a felhasználók teljesítmény szempontjából is elégedettek legyenek az erőművel. Társaságunk a SolarGroup minden lehetséges módon segíti az ügyfeleket az ilyen rendszerekkel kapcsolatos kérdések és problémák megoldásában.