KISERŐMŰ ÉPÍTÉS

Napjainkban kisebb befektetéssel saját talajra telepített kiserőművet építhetünk, melynek energiatermelése nem csak a magunk szükségleteit elégítheti ki, hanem még hasznot is hozhat számunkra!

A kiserőművek (napelemek, házi szélerőművek) üzemeltetése esetében a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően, az a villamos energiát értékesítő villamosenergia kereskedő vagy egyetemes szolgáltató, mely az adott csatlakozási ponton jelen van, köteles átvenni a megújuló energiával termelt villamos energiának a felhasználási helyen el nem használt részét.

Kiserőmű előnyei:

 • gyors megtérülés
 • kiváló befektetés
 • környezetbarát energia
 • a Nap mindig süt, a kiserőmű bárhol képes áramot termelni
háztartási méretű kiserőmű

Bevétel termelő lehetőséget keres? Kérjen visszahívást, az alábbi űrlap elküldésével!

  A Küldés gomb megnyomásával hozzájárul, hogy a Solargroup Energy Kft. a megadott személyes adatait megkeresés céljából (telefon, e-mail) az adatkezelési tájékoztató alapján kezelje.


  Zöld energia a jövőnk! 

  Mi minősül háztartási méretű kiserőműnek?

  Az a kisfeszültségű hálózatra kapcsolódó erőmű, amely 50 kVA-nál nem nagyobb teljesítőképességű, tehát a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t (kilovoltampert).
  A 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása vezette be magát a háztartási kiserőmű fogalmat, ami 2008. január 1.-től lépett érvénybe.

  Ki létesíthet háztartási kiserőművet?

  Napelemes kiserőmű létesítője nem csak lakossági ügyfél lehet, hanem vállalkozás vagy akár önkormányzat is. Figyelembe kell venni azonban a létesítési szabályzókat, vagyis a megadott teljesítményhatárt és a csatlakozási pont feszültségszintjét.

  Változás történt a korábbi szabályzatok kapcsán, ugyanis 2020.04.30. óta a 2,5 kVA feletti HMKE igénybejelentés csakis háromfázisú csatlakoztatással lehetséges. Az egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra. A több inverterből kialakított 3 fázisú kiserőmű esetén a fázisszimmetria max. 2,5 kVA lehet.

  háztartási kiserőmű

  Az 500 kW-os kiserőművek telepítéséhez a Kormányhivatal Mérésügyi és Biztonsági Hatóság építési engedélyének beszerzése szükséges. Ezen kívül engedélyt kell kérni a közhálózatra való csatlakozáshoz is. Az engedélyezési folyamat senki ne riasszon vissza a telepítéstől, hiszen az 500 kW-os kiserőmű működtetésével évi kb. 500-600 ezer kWh termelés érhető el. Az így megtermelt áramot érdemes helyben elfogyasztani. Ekkora mennyiségű áramtermelésnél a túltermelést nem raktározhatjuk későbbi fogyasztásig. Néhány áramkereskedő vállalja egyedi megállapodás keretén belül, hogy a túltermelést beszámolja. Más lehetőségünk is van a felesleges áram felhasználására, mégpedig a tovább értékesítés. A megújulókra érvényes kötelező átvételi (KÁT) rendszer biztosítja számunkra a folyamat működését.

  Az 500 kW-os kiserőmű által használt napelem panelek elhelyezése egy tetőfelületen lehetetlen, hiszen a napelem rendszer felszerelésére minimum 1 ha terület szükséges, így a megoldás a talajra telepített kiserőmű létrehozása. A telepítés során több dologra is figyelnünk kell. Többek között fontos, hogy a villámcsapás elleni védelem megfelelő legyen. A talajra telepített kiserőművek esetében a környező tárgyak árnyékolására és a napelem panelek közötti szabad terület megállapítására is gondot kell fordítani. Ellenkező esetben nem tudjuk maximálisan kihasználni 500 kW-os kiserőművünk teljesítményét.

  Az elérhető rendszerek, márkák kapcsán elengedhetetlen az előzetes alapos tájékozódás, a hosszú távú befektetés sikerének érdekében. Cégünk, mint HMKE létesítéssel foglalkozó vállalkozás, segítünk a folyamat elindításában és persze a tervezés és kivitelezés teljes ideje alatt együttműködésünket biztosítjuk!

  Legyen vállalkozásának is napelem rendszere!

  napelemes kiserőmű
  napelemes kiserőmű főldre
  napelemes kiserőmű talajra

  A hálózathoz való csatlakozás pontos feltételeiről a helyi illetékes áramhálózati elosztónál kell érdeklődni!

  1. IGÉNYBEJELENTÉS
   Minden igény egyedi, ennek megfelelően egyedileg vizsgálják meg a csatlakozáshoz való feltételeket az írásos igénybejelentés alapján. Ez beérkezési sorrendben történik és az sem mindegy, hogy a bejelentő vétett-e hibát a kitöltésben, mert ilyenkor javítani szükséges, ami plusz időt igényel.
  2. AJÁNLAT
   Az igénybejelentéshez mérten a szolgáltató megvizsgálja a közcélú hálózatra történő csatlakozás műszaki feltételeit, amivel együtt megadásra kerülnek az esetlegesen szükségszerű alállomási beavatkozások, valamint a csatlakozási pont helye, annak kiépítésének feltételei többek között.
  3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY
   A megvalósítási tanulmány elkészítésére a 120 kV-os hálózathoz történő csatlakozásnál, illetve az ennél kisebb feszültségszintre történő csatlakozásnál mindenképp szükség van. A tanulmányt be kell nyújtani a szolgáltatónak jóváhagyásra.
  4. SZÁNDÉKNYILATKOZAT
   Amennyiben szükség volt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, szándéknyilatkozatot kell küldeni a beruházó számára. Ebben a nyilatkozatban kerül bemutatásra az erőmű kialakítása és azzal együtt minden részlet, ami eddig kidolgozásra került.
  5. RÉSZLETES CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEK
   A szolgáltató a részletes csatlakozási feltételeket tartalmazó levelet nyújt át, mely a közcélú hálózatot érintő beavatkozások leírását tartalmazza. Ez alapján lehet megkezdeni a tervezési feladatokat, illetve ezen a ponton határozzák meg az alállomási beavatkozásokat többek között.
  6. CSATLAKOZÁSI TERV KÉSZÍTÉSE
   A tervet és annak egyes fejezeteit kizárólag olyan tervező készítheti el, aki szerepel a mérnökkamarai jegyzékben és az adott berendezés típusra rendelkezik jogosítvánnyal. A különböző fejezeteket egy összefüggő dokumentumként kell átadni jóváhagyásra az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére, melyhez csatolni kell a dokumentációhoz csatolt előlapot is, akár kisfeszültségű hálózatra, akár nagyfeszültségű állomásba csatlakozunk.
  7. CSATLAKOZÁSI TERV JÓVÁHAGYÁSA
   A csatlakozási tervet értelemszerűen a szolgáltatónak be kell mutatni jóváhagyásra, mely ha nem felel meg az elvárásoknak, akkor még lehet pontosítani. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 120 kV-os csatlakozáshoz a MAVIR Zrt. jóváhagyása kell. Az erőmű igénybejelentésre, felülvizsgálat kapcsán felmerülő tájékoztató díjak: 130.322 Ft+Áfa/kiserőmű. A vizsgálat eredményét tartalmazó levél kiküldésének feltétele a külön díj befizetése.
  8. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
   A beruházónak a következő dokumentumok benyújtásával kell számolnia: jóváhagyott csatlakozási terv és 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
  9. KÖZCÉLÚ HÁLÓZATI ELEMEKRE VONATKOZÓ KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE
   A szolgáltatóval megállapodásban lévő partnerrel kell szerződni, melynek listáját a Hálózati Csatlakozási Szerződést küldő levélhez csatolják. Mielőtt megkezdődne a tervezés, a tervezési feladatleírást a szolgáltató társaságtól kell kérni a szintén mellékelt megbízólevelekkel.
  10. KÖZCÉLÚ HÁLÓZATI ELEMEK KIVITELEZÉSE
   Forrásátadás-átvételi megállapodás keretein belül a társaság végzi el a kivitelezéseket. A megállapodást kezdeményezni az ügyfélnek kell a Csatlakozási Irodához történő kitöltött és aláírt megrendelő példánnyal. A közcélú középfeszültségű hálózati beavatkozásról és az alállomási munkáról szóló kiviteli terveket is ekkor kell benyújtani. Mennyi időt kell várni az MVM-nél a kivitelezésre? A beérkezéstől kb. 4 hónappal kell számolni.
  11. ÜZEMBE HELYEZÉS
   Amennyiben minden dokumentáció sikeresen célba ért és a műszaki átadás-átvétel is megvalósulhat, akkor elkezdődhet az üzembe helyezés. A kezdéshez rendelkezni kell az MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel kötött Üzemviteli Megállapodással, Hálózathasználati Szerződéssel, üzembe helyezett elszámolási méréssel és beavatkozási lappal, de ezen túl szükség lesz Üzembe helyezési jegyzőkönyvre, Kereskedelmi szerződésre és Mérlegkör Tagsági Megállapodásra. A szolgáltatónak meghívót kell küldeni az üzembe helyezésre ezután ellenőrzik a védelmi beállításokat, távműködtetést, elszámolási mérést és a telemechanikai összeköttetést. Minden engedélynek meg kell lennie ahhoz, hogy végre üzembe lehessen helyezni a kiserőművet – a további dokumentumokról, hozzájárulásokról és engedélyekről is gondoskodni kell, ha a fentieken kívül szükség van rá.

  A HMKE által termelt többlet villamos energia ellenértékének kifizetésére vonatkozó igényt be kell jelenteni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé az ehhez megfelelő dokumentumokkal. Ezeket a dokumentumokat a szolgáltató honlapján találja meg.

  MVM Hálózat igénybejelentés – háztartási méretű kiserőmű ügyintézés folyamata

  A naperőmű építés Magyarországon első ránézésre hosszadalmas folyamatnak tűnik, ám az aktuális adatok azt mutatják, hogy nincs lehetetlen, érdemes belevágni. Nyilván nem fog egyik napról a másikra felépülni, hiszen az engedélyeztetése is több lépésből áll, míg az üzembe helyezésre kerül a sor a háztartási méretű kiserőművek esetében, ám nagymértékben csökkenthető általa az éves fogyasztás, úgyhogy megéri a dolog után menni. Széles körű szolgáltatások elérhetők már a napelemes cégek által. Az előző sorokban azt mutattuk be röviden, hogy milyen folyamatokon, keresztül történik a bejelentés, míg végül a felhasználó a jogszabályok szerint csatlakozik az ügyintézést követően. A szolgáltatók ügyfélszolgálat által is állnak rendelkezésre, ha elakadt az ügyintézésben. Az ezzel kapcsolatos elérhetőségek, szükséges nyilatkozat változatok (jogi személyeknek, magánszemélyeknek) mind megtalálhatóak az áramszolgáltatói honlapokon, ezzel együtt az alkalmazható termelő berendezések listája is elérhető szolgáltatónként ugyanott.

  Kínálatunkban számos olyan inverter elérhető, ami a HMKE engedélyezett típusok listáján szerepel!

  Szeretne többet megtudni?

  Ismerje meg vállalkozásoknak szóló pályazatainkat. Kattintson!