SolarGroup Romania RO
solargroup logo

40 kW – Szentes Fürdő